Thursday, April 10, 2008

TUGAS / FUNGSI SETIAP PIHAK DALAM INDUSTRI BINAAN

Penasihat

1. Perancang Bandar

Merupakan individu yang memberi garis panduan untuk pencapaian corak dan bentuk bangunan yang diidamkan sama ada dari segi fizikal, social dan ekonomi.

Mereka bertanggungjawab menyediakan pelan dan berfungsi untuk menolong mentakrifk8an guna tanah. Mereka juga merancang pembangunan untuk mewujudkan persekitaran yang selesa dari aspek social dan fizikal, meramalkan kemungkinan yang terdapat dalam permintaan mencukupi serta kemungkinan untuk dikembangkan pada masa akan dating.

Mereka juga bertanggungjawab untuk memastikan pembangunan mempunyai kemudahan asas yang lengkap serta menggunakan teknologi terkini dan menggunakan keluasan minima mereka untuk memastikan ruang tanah digunakan secara cekap dan menyeluruh.

2. Arkitek

Merupakan ketua dalam “Building Team“ yang bertanggungjawab dalam merealisasikan idea atau kehendak klien dalam bentuk nyata. Mereka juga melukis bangunan mengikut kehendak klien dan memastikan permohonan kebenaran dari pihak berkuasa untuk pembangunan kawasan ( hantar pelan untuk diluluskan ).

(a) Mereka juga bertanggungjawab menyediakan pelan awal untuk dijadikan panduan untuk menganggar kos sesebuah bangunan dan menyediakan pelan terperinci untuk penyediaan dokumen Jurutera awam.

Mereka bertanggungjawab merekabentuk pelan untuk kemudahan jalan raya dan memastikan ia berjalan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.

3. Juru ukur bahan

(a) Sebelum projek dijalankan

Mereka menyediakan anggaran belanja dan diserahkan kepada arkitek untuk perancangan awal dan sebagainya. Setelah mendapat kelulusan dari klien, mereka menyediakan anggaran belanja untuk bahan binaan, menyediakan dokumen tender, menyediakan dokumen tawaran dan penerimaan, menyediakan sebarang jenis akaun serta “ Bill Of Quantity “ untuk bahan binaan dan pekerja.

(b) Selepas projek pembinaan

Mereka membuat akaun akhir dan menulis penentuan kerja.

4. Juru ukur tanah

Tugasnya adalah untuk mengukur tanah dan mengkaji jenis tanah dan memastikan kedudukan tapak adalah betul sebelum pembinaan dimulakan.

5. Jurureka dalaman

Mereka mempunyai kemahiran penyusunan ruang dalaman bagi mencapai fungsi susun atur dalaman bangunan. Susunan akan mengikut citarasa pelanggan atau kemudahan pada ruang berkenaan.

6. Arkitek lanskap

Mereka mempunyai kemahiran dalam merebentuk pelan lanskap yang berkenaan dengan kemudahan infrasturktur dan kawasan halaman seperti jenis pokok, pancutan air dan susunan lanskap yang lain.

7. Pakar penasihat yang lain

(a) Juru ukur bangunan

Bertanggungjawab sepenuhnya kepada penyenggaraan bangunan. Mereka akan merancang program penyenggaraan berjadual dan merupakan pakar untuk melihat kecacatan dan kerosakan yang berlaku. Mereka dapat melaporkan tahap keadaan sesebuah bangunan dan memberikan pandangan kepakarannya kepada jurureka bentuk untuk kegunaan bahan berpandukan iklim setempat dan suasana tempatan.

Kontraktor

Merupakan orang yang bertanggungjawab untuk membina dan menyiapkan projek pembinaan berdasarkan dokumen kontrak dan pelan. Mereka menerima arahan daripada arkitek bagi menjalankan kerja-kerja pembinaan. Mereka juga melaksanakan kerja-kerja dengan teratur bagi menyiapkan kerja-kerja pada tarikh yang ditetapkan.

Para kontraktor perlu memenuhi peraturan pihak-pihak berkuasa tempatan yang melibatkan kerja-kerja pembinaan, memberi segala notis yang perlu dan juga harus menyediakan insurans ke atas kerja dan pekarjanya. Mereka juga harus mahir dalam menggunakan segala alat pengurusan, menilai dan mengawasi kesemua aspek dalam operasi pembinaan.

Kontraktor terbahagi kepada 3 iaitu :-

a. Kontraktor utama

b. Kontraktor kecil

c. Kontraktor bekalan

(a) Kontraktor utama

Bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja pembinaan dari mula hingga buangan itu siap. Biasanya dipilih oleh pelanggan / pemilik atas nasihat perunding melalui tawaran. Mereka mempunyai pekerja sendiri dan mempunyai kemudahan kewangan dan bahan-bahan sendiri ( jentera-jentera yang dapat mempercepatkan pembinaan )

(b) Kontraktor kecil

Terbahagi kepada 2 iaitu :-

1. kontraktor kecil dinamakan

Dipilih oleh kontraktor utama. Mereka terdiri daripada pekerja yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu mengikut pengkhususan kemahiran tersendiri dan berpengalaman dalam bidang tertentu. Mereka dilantik oleh pelanggan dengan nasihat kontraktor utama dalam melaksanakan kerja-kerja khusus seperti :-

- Pemasangan cerucuk

- Pendawaian

- Perpaipan

2. kontraktor kecil domestik

Dilantik oleh kontraktor utama. Mereka membuat kerja-kerja sampingan seperti :-

- Melepa dinding

- Memasang jubin lantai

- Mengecat

- Mereka juga membantu dalam mempercepatkan hasil kerja.

Tenaga buruh

(a) Teknologi

Mereka merupakan pakar dalam bidang teknik dan industri yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang teknikal dan kontrak. Mereka terdiri daripada graduan-graduan universiti yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dalam projek pembinaan, hanya seorang sahaja teknologi yang akan memberi arahan kepada pekerja-pekerja bawahan untuk membuat kerja-kerja pembinaan.

(b) Juruteknik

Merupakan juruteknik yang berpengetahuan dalam satu-satu bidang teknikal dan akan bekerja di bawah arahan teknologi. Contoh-contoh juruteknik ialah pengawas kerja, penyelia tapak, penolong juruteknik, dan lain-lain jawatan yang akan disandang oleh seseorang mengikut kualiti kerja dan pengetahuan dalam bidang tersebut. Mereka juga memeriksa kerja-kerja yang dibuat oleh seseorang tukang. Juruteknik terbahagi kepada 3 iaitu :-

1. Senior juruteknik

2. Juruteknik

3. Junior juruteknik

(c) Pekerja mahir

Adalah seorang tukang yang berkemahiran dalam membuat kerja-kerja pembinaan dan pakar dalam kerja-kerja pembuatan dan menentukan jenis-jenis bahan dan peralatan yang patut digunakan. Upah mereka dinayar mengikut jam.

(d) Pekerja separuh mahir

Mereka akan membantu pekerja mahir dalam membuat pembinaan atau kerja yang diarahkan. Sebelum mereka diarahkan untuk membuat sebarang kerja, mereka terlebih dahulu diberi tunjuk ajar supaya mereka dapat melakukan kerja sebaik mungkin seperti yang dikehendaki. Upah mereka juga dibayar mengikut jam.

(e) Pekerja tidak mahir

Mereka adalah buruh biasa iaitu orang yang tidak berpengalaman dan tiada kemahiran dalam bidang tersebut. Mereka akan melakukan kerja-kerja seperti membancuh simen, mengangkat batu-bata, melakukan kerja-kerja penggalian dan dalam kerja mengangkat bahan serta peralatan yang dikehendaki dalam pembinaan.. mereka juga akan membersihkan tapak bina setelah kerja-kerja pembinaan siap dilakukan. Mereka juga dibayar upah mengikut jam.

Pembekal

(a) Pembekal yang terpilih

Merupakan pembekal yang terpilih oleh sesebuah syarikat bagi membekalkan bahan yang diperlukan. Contoh: Jabatan Kerja Raya, Felda Holding.

(b) Pengeluar

1. Bahan binaan

Mengedarkannya kepada pengeluar. Contoh : batu

Kelikir, simen, pasir, batu-bata, kayu, mozek dan sebagainya.

2. Peralatan binaan

Mengeluarkan peralatan binaan bagi memudahkan kerja-kerja binaan bangunan. Contoh : peralatan menukang, menggali dan lain-lain.

(c) Pengimport

1. Bahan binaan

Mengimport bahan binaan dari dalam dan luar negara. Contoh : simen, pasir, batu-bata, kayu.

2. Peralatan binaan

Contoh peralatan yang diimport ialah Jentolak yang digunakan untuk menolak tanah dan Jengkaut yang digunakan untuk kerja-kerja penggalian tanah.

(d) Pengedar

1. Bahan binaan

Pengedar mendapat bekalan dari pengimport dan mengedarkannya kepada pembekal. Pembekal mengeluarkan bekalan terus kepada kontraktor.

2. Peralatan binaan.

Mereka mengedarkan peralatan binaan kepada pembekal dan pembekal mengeluarkannya terus kepada kontraktor.

Pihak berkuasa

Bertujuan untuk memastikan setiap pembinaan berjalan dengan lancar dan sistematik. Ia juga merupakan pembekal kemudahan infrastruktur dan memberi kelulusan untuk menjalankan pembinaan. Pihak berkuasa terbahagi kepada 3 iaitu:-

(a) Kerajaan

(b) Negeri

(c) Daerah

(a) Kerajaan / Negeri

Bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan tanah, perancangan Bandar dan wilayah, perparitan dan saliran serta pembekal kemudahan asas. Contoh: Kerajaan Malaysia, Jabatan Kerja Raya.

(b) Daerah

Memberi kelulusan dalam projek pembangunan bagi sesuatu tempat atau daerah. Ia bertanggungjawab dalm meluluskan pelan lakaran, pelan bangunan dan kemudahan asas yang lain. Ia juga bertanggingjawab dalam mengeluarkan “ Sijil Layak Menduduki “ ( Certificate Of Fitness, CF ). Contoh: Majlis Daerah.

Kewangan

Pemilik projek akan membuat pinjaman modal dari bank atau mana-mana institusi kewangan untuk memulakan projek. Modal ini diperlukan untuk memilih kontraktor, pengeluar, pengimport serta pembekal alatan. Institusi kewangan yang terlibat ialah :-

(a) Bank

(b) Syarikat kewangan

2.4 TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR

Kontraktor merupakan orang perseorangan @ syarikat yang bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan. Mereka bertanggungjawab terhadap kerja-kerja di tapak bina. Ini bermakna kontraktor akan merialisasikan / menganalisa apa yang direka bentuk oleh arkitek pada pelan. Mereka perlu memahami segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian pembinaan yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan.

Mereka juga hendaklah melakukan kerja-kerja dengan teratur dan cekap untuk memudahkan kerja yang telah diarahkan oleh pihak yang terlibat mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya kontraktor tidak mengikut arahan daripada pihak berkuasa, maka kontraktor akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kontraktor perlu merujuk kepada arkitek sekiranya ingin melakukan sesuatu perubahan pada bangunan. Jika berlaku kekeliruan dalam mentafsir pelan, hendaklah dirujuk kepada arkitek bagi mendapat maklumat yang tepat dan baik.

Monday, March 3, 2008

Sunday, March 2, 2008

Friday, February 29, 2008

BUILDING TEAM


2.4 TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR

Kontraktor merupakan orang perseorangan @ syarikat yang bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan. Mereka bertanggungjawab terhadap kerja-kerja di tapak bina. Ini bermakna kontraktor akan merialisasikan / menganalisa apa yang direka bentuk oleh arkitek pada pelan. Mereka perlu memahami segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian pembinaan yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan.

Mereka juga hendaklah melakukan kerja-kerja dengan teratur dan cekap untuk memudahkan kerja yang telah diarahkan oleh pihak yang terlibat mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya kontraktor tidak mengikut arahan daripada pihak berkuasa, maka kontraktor akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kontraktor perlu merujuk kepada arkitek sekiranya ingin melakukan sesuatu perubahan pada bangunan. Jika berlaku kekeliruan dalam mentafsir pelan, hendaklah dirujuk kepada arkitek bagi mendapat maklumat yang tepat dan baik.

2.5 Perbezaan antara kontraktor utama dan kontraktor kecil

(a) Kontraktor utama

Merupakan kontraktor yang mempunyai para pekerja sendiri dan mempunyai kemudahan serta bahan-bahan sendiri. Mereka memiliki satu syarikat yang mempunyai klien melalui pemindahan tender. Kontrakator ini bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja binaan dari mula hingga banguna siap. Mereka ini biasanya dipilih oleh pelanggan / pemilik atas nasihat perunding melalui tawaran.

(b) Kontraktor kecil

1. Kontraktor dinamakan ( Nominated sub Contractor )

Dipilh dan dilanrik oleh klien melalui ikatan kontrak. Menerusi ikatan ini, klien mengharapkan supaya kerja-kerja tertentu dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar berkelayakan dan berkeupayaan melaksanakannya menurut kehendak penentuan.

Mereka diperlukan bagi memudahkan segala urusan pembinaan.

Kehadiran mereka dapat memberi hasil kerja yang berkualiti. Mereka terdiri dari pekerja yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu mengikut pengkhususan dan kemahiran tersendiri.Kerja-kerja biasa diberikan ialah :-

(a) kerja cerucuk

(b) pemasangan elektrik

(c) system penyaman

(d) tangga gerak dan lif

(e) system pemcegah kebakaran

2. Kontraktor kecil domestik / biasa ( No-nominated Sub Contractor )

Dipilih sendiri oleh kontraktor. Mereka ini tiada ikatan kontraktor secara rasmi. Mereka membantu mempercepatkan hasil kerja dan membuat kerja-kerja sampingan.Seseorang kontraktor memerlukan kontraktor kecil domestik tertentu supaya bilangan pekarja tetap dapat dikurangkan di samping menjimatkan kos bagi kerja tersebut.

Antara kerja-kerja yang biasa dilakukan ialah :-

(a) memasang jubin lantai dan dinding

(b) melepa dinding dan siling

(c) kerja-kerja luar ( membuat jalan raya, pagar dan perpaipan )

2.6 Fungsi anggota yang terlibat yang terlibat dalam carta organisasi kontraktor

1. Pengurus projek

Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :-

(a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan.

(b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan

(c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan.

(d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya.

(e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor.

2. Penolong pengurus projek

Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan.

3. Pegawai tadbir

Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah

menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapak bina.

Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang

bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon.

4. Jurutera tapak

Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-

(a) memberi arahan kepada pekerjanya

(b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan.

(c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain.

Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi

memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar.

5. Jurutera mekanikal

Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya.

6. Jurutera elektrik

Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :-

(a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan.

(b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian.

(c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan.

7. Jurutera awam

Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender.

8. Jurutera struktur

Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan.

9. Arkitek

Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba.

10.Juru ukur bahan

Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran.

11.Penolong juru ukur bahan

Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan.

12.Juru ukur tanah

Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina.

13.Penyelia tapak

Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan.

14.Pembantu arkitek

Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina.

15.Ketua pekerja mahir

Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang.

16.Ketua sebahagian pekerja

Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :-

(a) Tukang bata

Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan.

(b) Tukang lepa

Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

(c) Tukang kaca

Mereka melakukan kerja yang berkaitan dengan kaca. Contohnya memasang cermin tingkap dan pintu.

(d) Tukang besi

Mereka melakukan kerja-kerja membengkokkan besi / tetulang. Mereka terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu :-

1. melakukan kerja-kerja mengikat.

2. mengangkat besi ke atas bangunan.

3. menyambungkan tetulang.

(e) Tukang paip

Bertanggungjawab dalam melakukan kerja-kerja pemasangan paip di sesebuah bangunan. Mereka perlu mengikut arahan ketua bagi memasang paip yang dikehendaki. Mereka juga dipertanggungjawabkan bagi memastikan pemasangan paip adalah betul.

(f) Tukang konkrit

Tugasnya adalah melakukan kerja-kerja pembancuhan konkrit, memasukkan konkrit ke dalam acuan dan lain-lain lagi. Mereka menggunakan mesin pembancuh konkrit ( corete mixer ) untuk membancuh konkrit.

(g) Tukang cat

Bertanggungjawab mengecat dinding bangunan yang telah siap dilepa. Mereka juga bertugas dalam mengecat bahagian-bahagian lain seperti pintu, siling, pagar, dan sebagainya.

(h) Tukang elektrik

Merupakan orang yang membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik seperti memasang kabel elektrik, lampu soket dan sebagainya.

(i) Tukang jubin

Mereka memasang jubin dalam bangunan apabila bangunan siap dibina. Mereka perlu memasang jubin pada tempat yang ditentukan oleh penyelia tapak.

(j) Tukang kayu

Bertanggungjawab dalam melakukan kerja pertukangan kayu. Mereka juga yang membuat acuan untuk rasuk, balkoni dan sebagainya.

(k) Tukang tanggam

Merupakan orang yang membina tanggam pada tempat yang memerlukan tanggam.

(l) Tukang jubin ( luar bangunan )

Mereka adalah orang yang memasang jubin pada bahagian luar bangunan. Tukang ini diperlukan apabila ada projek perumahan yang besar dan memerlukan lebih ramai tukang jubin.

(m) Tukang gali

Merupakan orang yang melakukan kerja-kerja penggalian di tapak bina, contohnya manggali lubang-lubang untuk asas parit, lubang kumbahan dan sebagainya.

(n) Tukang bumbung

Bertanggungjawab membina dan memasang bumbung. Mereka perlu mengikut arahan ketua mereka bagi memastikan bumbung yang dibina mangikut kehendak klien.

(o) Tukang longkang

Mereka melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan parit / longkang. Mereka juga perlu memastikan paip yang dibina selamat dan boleh mengalirkan air dengan sempurna.

Monday, February 11, 2008

PENGENALAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAANDEFINISI PENGURUSAN

-pengurusan adalah berkaitan dengan hal ehwal mengurus atau melaksanakan sesuatu aktiviti dengan menggunakan teknik-teknik dan kemahiran tertentu bagi mencapai objektif sesuatu kerja


a) DEFINISI PENGURUSAN SECARA AM

-suatu proses kerja dengan atau melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah

b)DEFINISI PENGURUSAN SECARA KHUSUS

-perancangan keseluruhan, pengawalan dan koordinasi sesuatu projek daripada peringkat permulaan hingga peringkat penyiapan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan memastikan projek tersebut disiapkan pada:

*masa yang ditetapkana

*dalam lingkungan kos

*kualiti kerja yang diharapka oleh klien

KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN

-memastikan keseluruhan sumber-sumber tenaga pekerja , bahan dan jentera dibina mengikut kos,masa dan kualiti kerja yang telah ditetapkan

-kontraktor bertanggungjawab untuk mendapat dan menyelaraskan sumber-sumber diatas secara ekonomik untuk menghasilkan dan menyiapkan projek yang diperlukan oleh klien

-kepentingan pengurusan dapat dilihat dari 3 sudut utama iaitu:

*masa

*kos

*kualiti/mutu kerja


*MASA

-untuk memastikan sesuatu projek itu disiapkan dalam tempoh masa yang minimum atau lingkungan jangka waktu yang telah

*KOS

-untuk memastikan jumlah kos di akhir projek tidak melebihi daripada perancangan belanjawan asal yang telah diperuntukan

*KUALITI/MUTU KERJA

-untuk memastikan projek yang diuruskan itu mengikut spesifikasi dan kualiti yang diharapkan supaya memenuhi kehendak klien