Friday, February 29, 2008

BUILDING TEAM


2.4 TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR

Kontraktor merupakan orang perseorangan @ syarikat yang bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan. Mereka bertanggungjawab terhadap kerja-kerja di tapak bina. Ini bermakna kontraktor akan merialisasikan / menganalisa apa yang direka bentuk oleh arkitek pada pelan. Mereka perlu memahami segala peraturan yang terkandung dalam surat perjanjian pembinaan yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan.

Mereka juga hendaklah melakukan kerja-kerja dengan teratur dan cekap untuk memudahkan kerja yang telah diarahkan oleh pihak yang terlibat mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekiranya kontraktor tidak mengikut arahan daripada pihak berkuasa, maka kontraktor akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Kontraktor perlu merujuk kepada arkitek sekiranya ingin melakukan sesuatu perubahan pada bangunan. Jika berlaku kekeliruan dalam mentafsir pelan, hendaklah dirujuk kepada arkitek bagi mendapat maklumat yang tepat dan baik.

2.5 Perbezaan antara kontraktor utama dan kontraktor kecil

(a) Kontraktor utama

Merupakan kontraktor yang mempunyai para pekerja sendiri dan mempunyai kemudahan serta bahan-bahan sendiri. Mereka memiliki satu syarikat yang mempunyai klien melalui pemindahan tender. Kontrakator ini bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja binaan dari mula hingga banguna siap. Mereka ini biasanya dipilih oleh pelanggan / pemilik atas nasihat perunding melalui tawaran.

(b) Kontraktor kecil

1. Kontraktor dinamakan ( Nominated sub Contractor )

Dipilh dan dilanrik oleh klien melalui ikatan kontrak. Menerusi ikatan ini, klien mengharapkan supaya kerja-kerja tertentu dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar berkelayakan dan berkeupayaan melaksanakannya menurut kehendak penentuan.

Mereka diperlukan bagi memudahkan segala urusan pembinaan.

Kehadiran mereka dapat memberi hasil kerja yang berkualiti. Mereka terdiri dari pekerja yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu mengikut pengkhususan dan kemahiran tersendiri.Kerja-kerja biasa diberikan ialah :-

(a) kerja cerucuk

(b) pemasangan elektrik

(c) system penyaman

(d) tangga gerak dan lif

(e) system pemcegah kebakaran

2. Kontraktor kecil domestik / biasa ( No-nominated Sub Contractor )

Dipilih sendiri oleh kontraktor. Mereka ini tiada ikatan kontraktor secara rasmi. Mereka membantu mempercepatkan hasil kerja dan membuat kerja-kerja sampingan.Seseorang kontraktor memerlukan kontraktor kecil domestik tertentu supaya bilangan pekarja tetap dapat dikurangkan di samping menjimatkan kos bagi kerja tersebut.

Antara kerja-kerja yang biasa dilakukan ialah :-

(a) memasang jubin lantai dan dinding

(b) melepa dinding dan siling

(c) kerja-kerja luar ( membuat jalan raya, pagar dan perpaipan )

2.6 Fungsi anggota yang terlibat yang terlibat dalam carta organisasi kontraktor

1. Pengurus projek

Merupakan ketua kepada organisasi pembinaan bagi pihak kontraktor. Mereka berkuasa terhadap pekerja-pekerja bawahannya. Tugas pengurus projek adalah seperti :-

(a) memastikan perjalanan projek berjalan lancar mengikut syarat yang telah ditetapkan.

(b) Mentadbir kerja-kerja di tapak pembinaan

(c) Merangka tenaga kerja, peralatan, jentera dan bahan binaan yang diperlukan.

(d) Mengurus segala yang berkaitan dengan pentadbiran, keselamatan, kebajikan dan sebagainya.

(e) Bertindak sebagai orang tengah antara pekerja dengan kontraktor.

2. Penolong pengurus projek

Merupakan pembantu kepada pengurus projek. Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi memastikan perjalanan projek berjalan dengan lancar mengikut jangka masa yang ditetapkan dan memastikan hasil kerja yang memuaskan.

3. Pegawai tadbir

Merupakan pegawai yang bekerja di tapak bina. Tugas mereka adalah

menguruskan semua kerja-kerja pentadbiran dan perkeranian di tapak bina.

Mereka juga menguruskan pembayaran bil-bil dan juga masalah yang

bersangkutan seperti bil elektrik, bil air dan bil telefon.

4. Jurutera tapak

Merupakan pakar dalam menentukan spesifikasi bahagian dalam bangunan. Jurutera juga terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-

(a) memberi arahan kepada pekerjanya

(b) memastikan segala kerja di tapak bina berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan.

(c) Mengawal pekerja sebelum ditukarkan ke tempat lain.

Mereka adalah orang yang terlibat secara langsung di tapak bina bagi

memastikan semua kerja yang berkaitan dengan struktur dan teknikal berjalan dengan lancar.

5. Jurutera mekanikal

Merupakan orang yang bertanggungjawab bagi memastikan kesemua peralatan dapat berfungsi dengan baik dan selamat digunakan. Antara tugas lain adalah memastikan lakaran yang dibuat mengikut undang-undang yang bersangkutan dengan mekanikal pembinaan, memastikan kesemua peralatan dipasang mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan ( lif, penghawa dingin, escalator, sistem rintangan api ), mereka bentuk dan melukis pelan seperti pendawaian dan sebagainya.

6. Jurutera elektrik

Merupakan pereka pelan pendawaian elektrik. Tugas jurutera elektrik ialah :-

(a) Memastikan kerja-kerja pendawaian pada bangunan selamat digunakan.

(b) Memastikan penyambungan kabel bawah tanah selamat dan mengikut piawaian.

(c) Melibatkan kerja-kerja pemasangan alat penghawa dingin dan sistem penggerak kecemasan.

7. Jurutera awam

Merupakan golongan yang berpengalaman dan mahir dalam bidang kejuruteraan. Tugas jurutera awam ialah memastikan kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen tender.

8. Jurutera struktur

Merupakan orang yang berfungsi dalam mereka bentuk struktur bangunan. Tugas lain adalah memastikan kontraktor mengikut apa yang tertera di dalam pelan, memastikan struktur bangunan selamat, meliputi kerja-kerja rasuk struktur asas cerucuk jalan raya, jambatan, menara dan lain-lain. Mereka akan mereka pelan mengikut apa yang dikehendaki oleh pelanggan.

9. Arkitek

Merupakan ketua bagi kumpulan profesional. Arkitek bertindak sebagai penyelia dalam melakar dan melukis pelan. Tugas arkitek adalah memastikan ciri-ciri binaan yang dikehendaki oleh pelanggan, melantik jurutera perunding dan juru ukur bahan untuk membantu di dalam projek binaan dan menyediakan lukisan kerja bagi sesuatu projek. Lukisan yang dibuat hendaklah mengikut “ Building By Low “ dan juga JKR, TNB, Jabatan Bekalan Air dan Jabatan Bomba.

10.Juru ukur bahan

Merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan dokumen kontrak. Tugas juru ukur bahan ialah membuat penilaian dan tuntutan bagi pihak kontraktor setelah sebahagian dari kerja telah siap, membuat perkiraan bahan-bahan binaan yang diperlukan dari tapak bina dari semasa ke semasa.dan bertindak sebagai pengawal kepada pembayaran.

11.Penolong juru ukur bahan

Merupakan pembantu kepada juru ukur bahan dalam membuat penilaian kerja ( kerja taking off ) untuk menentukan kuantiti dan jenis bahan yang digunakan.

12.Juru ukur tanah

Merupakan orang yang membuat penyiasatan tentang tanah untuk dijadikan tapak bina. Mereka bertanggungjawab dalam membuat pengukuran, mengetahui halangan yang terdapat di tapak bina.

13.Penyelia tapak

Merupakan orang yang bertugas dalam membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa, memastikan pembinaan berjalan lancar mengikut piawaian yang telah ditetapkan dan menjaga kebajikan pekerja-pekerja di tapak bina. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas semua kerja-kerja pembinaan.

14.Pembantu arkitek

Merupakan orang kanan arkitek yang membuat lawatan ke tapak bina dari semasa ke semasa. Mereka perlu memastikan kerja-kerja pembinaan mengikut piawaian yang telah ditentukan oleh pihak atasan. Mereka juga merupakan orang yang akan menyelesaikan masalah di tapak bina.

15.Ketua pekerja mahir

Mereka merupakan orang yang berhubung secara langsung dengan jurutera tapak.Mereka perlu memastikan pekerja menjalankan kerja mengikut perancangan.Mereka ini terdiri daripada orang yang mahir dalam semua bidang.

16.Ketua sebahagian pekerja

Merupakan orang mahir dalam sesuatu bidang tertentu sahaja. Contohnya :-

(a) Tukang bata

Merupakan orang yang ditugaskan mengikat bata setelah rasuk dibina. Mereka mengikut arahan ketua untuk mengetahui ikatan yang perlu digunakan.

(b) Tukang lepa

Bertanggungjawab melapa simen dengan menggunakan simen lepa yang dibancuh. Orang yang membuat kerja ini merupakan orang yang berkemahiran kerana orang yang berpengalaman dapat melepa sdngan cepat dan kemas.

(c) Tukang kaca

Mereka melakukan kerja yang berkaitan dengan kaca. Contohnya memasang cermin tingkap dan pintu.

(d) Tukang besi

Mereka melakukan kerja-kerja membengkokkan besi / tetulang. Mereka terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu :-

1. melakukan kerja-kerja mengikat.

2. mengangkat besi ke atas bangunan.

3. menyambungkan tetulang.

(e) Tukang paip

Bertanggungjawab dalam melakukan kerja-kerja pemasangan paip di sesebuah bangunan. Mereka perlu mengikut arahan ketua bagi memasang paip yang dikehendaki. Mereka juga dipertanggungjawabkan bagi memastikan pemasangan paip adalah betul.

(f) Tukang konkrit

Tugasnya adalah melakukan kerja-kerja pembancuhan konkrit, memasukkan konkrit ke dalam acuan dan lain-lain lagi. Mereka menggunakan mesin pembancuh konkrit ( corete mixer ) untuk membancuh konkrit.

(g) Tukang cat

Bertanggungjawab mengecat dinding bangunan yang telah siap dilepa. Mereka juga bertugas dalam mengecat bahagian-bahagian lain seperti pintu, siling, pagar, dan sebagainya.

(h) Tukang elektrik

Merupakan orang yang membuat kerja-kerja yang berkaitan dengan elektrik seperti memasang kabel elektrik, lampu soket dan sebagainya.

(i) Tukang jubin

Mereka memasang jubin dalam bangunan apabila bangunan siap dibina. Mereka perlu memasang jubin pada tempat yang ditentukan oleh penyelia tapak.

(j) Tukang kayu

Bertanggungjawab dalam melakukan kerja pertukangan kayu. Mereka juga yang membuat acuan untuk rasuk, balkoni dan sebagainya.

(k) Tukang tanggam

Merupakan orang yang membina tanggam pada tempat yang memerlukan tanggam.

(l) Tukang jubin ( luar bangunan )

Mereka adalah orang yang memasang jubin pada bahagian luar bangunan. Tukang ini diperlukan apabila ada projek perumahan yang besar dan memerlukan lebih ramai tukang jubin.

(m) Tukang gali

Merupakan orang yang melakukan kerja-kerja penggalian di tapak bina, contohnya manggali lubang-lubang untuk asas parit, lubang kumbahan dan sebagainya.

(n) Tukang bumbung

Bertanggungjawab membina dan memasang bumbung. Mereka perlu mengikut arahan ketua mereka bagi memastikan bumbung yang dibina mangikut kehendak klien.

(o) Tukang longkang

Mereka melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan parit / longkang. Mereka juga perlu memastikan paip yang dibina selamat dan boleh mengalirkan air dengan sempurna.

Monday, February 11, 2008

PENGENALAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAANDEFINISI PENGURUSAN

-pengurusan adalah berkaitan dengan hal ehwal mengurus atau melaksanakan sesuatu aktiviti dengan menggunakan teknik-teknik dan kemahiran tertentu bagi mencapai objektif sesuatu kerja


a) DEFINISI PENGURUSAN SECARA AM

-suatu proses kerja dengan atau melalui orang lain bagi mencapai objektif organisasi secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber terhad secara cekap dalam suasana yang sentiasa berubah-ubah

b)DEFINISI PENGURUSAN SECARA KHUSUS

-perancangan keseluruhan, pengawalan dan koordinasi sesuatu projek daripada peringkat permulaan hingga peringkat penyiapan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan memastikan projek tersebut disiapkan pada:

*masa yang ditetapkana

*dalam lingkungan kos

*kualiti kerja yang diharapka oleh klien

KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN PENGURUSAN

-memastikan keseluruhan sumber-sumber tenaga pekerja , bahan dan jentera dibina mengikut kos,masa dan kualiti kerja yang telah ditetapkan

-kontraktor bertanggungjawab untuk mendapat dan menyelaraskan sumber-sumber diatas secara ekonomik untuk menghasilkan dan menyiapkan projek yang diperlukan oleh klien

-kepentingan pengurusan dapat dilihat dari 3 sudut utama iaitu:

*masa

*kos

*kualiti/mutu kerja


*MASA

-untuk memastikan sesuatu projek itu disiapkan dalam tempoh masa yang minimum atau lingkungan jangka waktu yang telah

*KOS

-untuk memastikan jumlah kos di akhir projek tidak melebihi daripada perancangan belanjawan asal yang telah diperuntukan

*KUALITI/MUTU KERJA

-untuk memastikan projek yang diuruskan itu mengikut spesifikasi dan kualiti yang diharapkan supaya memenuhi kehendak klien


PROSES PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN

-pengurusan projek pembinaan melibatkan pelbagai proses dan peringkat yang perlu dilaksanakan dari awal hingga akhir sesuatu projek.Terdapat pelbagai pihak dan sumber input yang terlibat dimana ianya perlu diurus dengan baik supaya objektif sesebuah organisasi itu dapat dicapai dengan jayanya

-seseorang pengurus mestilah mengetahui bagaiman proses sember input dilakukan dan di peringkat mana perlu dilakukan


3.1.1) PENGURUSAN PROJEK (PROJEK MANAGEMENT)

-Di dalam industri pembinaan terdapat berbagai-bagai peringkat perlaksanaan pengurusan yang melinatkan kepada peringkat-peringkat seperti:

a)Pengurusan Projek (Project Management)

b)Pengurusan Pembinaan (Construction Management)

c)Pengurusan Tapak (Site Management)

d)Pengurusan Penyelenggaraan (Maintenance Management)

3.1.1) PENGURUSAN PROJEK (PROJEK MANAGEMENT)

-Pengurusan projek ialah perancangan dan pengurusan yang merangkumi keseluruhan peringkat bermula daripada ringkasan projek kpd peringkat penyiapan projek.Skop yang terlibat melibatkan banyak aspek meliputi pengurusan, kewangan, pemasaran, teknikal, kelulusan dan penyelenggaraan. Ini melibatkan pengurusan kesemua personel yang terlibat samada secara langsung atau tidak langsung dengan projek.Ia juga melibatkan perlantikan dan pemantauan perunding- perunding dan kontraktor-kontraktormelaksanakan tugas masing-masing

3.1.2)PENGURUSAN PEMBINAAN

-Pengurusan pembinaan ialah pengurusan yang melibatkan proses yang dilakukan oleh kontraktor melibatkan kepada pengurusan kontrak dan tapak bermula dari proses memasuki tawaran tender sehingga kepada penyiapan dari penyerahan projek dan penutupan akaun.

3.1.3)PENGURUSAN TAPAK (SITE MANAGEMENT)

-Pengurusan tapak ialah pengurusan yang melibatkan proses pembinaan di tapak oleh kontraktpo bermula dari serah milik tapak oleh pihak kilen sehinggalah kepada penyiapan bangunan dan penyerahan projek kepada pihak klien.

-ia melibatkan perancangan, pemantauan daan kawalan kepada kerja-kerja yang berada ditapak dimana melibatkan pengurusan kepada sumber-sumber buruh, bahan , jentera dan keupayaan. Didalam pengurusan sumber-sumber ini pihak kontraktor perlu memastikan ia diurus mengikut kos, masa, dan kualiti yang telah ditetapkan

3.2.4)PENGURUSAN PENYELENGGARAAN (MAINTENANCE MANAGEMENT)

-Pengurusan penyelenggaraan ialah pengurusan yang dilakukan oleh tuan punya bangunan selepas kerja-kerja disiapkan dan digunakan dengan tujuan untuk memastikan bangunan sentiasa pada tahap yang baik

Peringkat-peringkat pengurusan diatas adalah berbeza dari segi skop,struktur organisasi,perlaksanaan dan sumber-sumber

PERINGKAT-PERINGKAT

PERINGKAT KAJIAN KEMUNGKINAN

Klien

-membuat cadangan memberi maklumat mengenai projek

-melantik pengurus projek sebagai wakil

-melantik perunding-perunding

Pengurus Projek

-mewakili klien

-menyediakan perancangan kerja

Perunding-Perunding

-penilai,jurukur,perancang

-menyediakan laporan kemungkinan pasaran

Arkitek

-lakaran projek dari segi fungsi dan estetika

-keputusan mengenai bahan-bahan binaan

Jurukur Bahan

-anggaran kos awal

Jurutera

-kajian tanah dll

Pihak Berkuasa Tempatan

-meluluskan ubah syarat tawaran

PERINGKAT REKABENTUK

Klien

-meluluskan cadangan rekabentuk

-menyerah kuasa kepada pengurus projek

Pengurus Projek

-menyelaras dan mengkordinasi semua perkara mengenai rekabentuk kepada klien

Arkitek

-menydiakan rekabentuk projek-fungsi, astetik

-menyediakan lukisan terperinci

Perancang

-menyediakan pelan susunatur

Jurukur Tanah

-pecah lot

Jurukur Bahan

-menyediakan anggaran kos dan bil kuantiti dan dokumen tender

Jurutera Sivil/Struktur

-rekabentuk dan sivil

Jurutera Elektrik

-menyediakan lukisan-lukisan pembekalan dan pemasangan elektrik

Jurutera Mekanikal

-menyediakan lukisan berkaitan dengan hal-hal mekanikal

Pihak Berkuasa Tempatan

-meluluskan:

*pelan susunatur

*pelan bangunan/susunatur

Pejabat Tanah

-meluluskan pelan pecah sempadan

PERINGKAT TENDER

Klien,Pengurus Projek,Arkitek, Jurukur Bahan

-memanggil tawaran

-menerima, memproses, menilai tawaran-tawaran ,memilih tawaran dan memilih kontraktor

-menyediakan dan menawarkan kontrak

Peguam

-perihal kontrak dan perundangan

PERINGKAT PEMBINAAN

Klien,Pengurus Pengurus projek

-menyerah tapak kepada kontraktor

-membayar tuntutan kontraktor

Kontraktor

-persediaaan untuk memulakan kerja

-menyediakan program kerja

-memesan bahan-bahan,mesin/jentera

-melantik sub-kontraktor

-membuat kerja-kerja pembinaan(sementara & tetap) dan infrastruktur sehingga siap

-membuat kawalan & penyeliaaan kerja-kerja tapak

-membuat tuntutan tawaran

Arkitek

-melantik kerana tapak untuk mengawasi kerja-kerja tapak

-menguruskan mesyuarat tapak

-meluluskan tuntutan

Jurutera Struktur/Sivil

-bertanggungjawab terhadap pengawalan kerja mengikut apa yang telah diperincikan

Jurutera Elektrik

-bertanggungjawab mengenai pemasangan dan pembekalan kuasa elektrik

Jurutera Mekanikal

-bertanggungjawab mengenai pemasangan dan penggunaan alat-alat mekanikal

Jurukur Bahan

-mengurus arahan perubahan

-membuat penilaian kemajuan

Kuasa Tempatan

-mengawal dan/mengawas kerja-kerja binaan mengikut akta dan perundangan

PERINGKAT PENYELENGGARAAN

Kontraktor

-menyerah tapak dan bangunan-bangunan yang telah disiapkan kepada klien

-membaiki sebarang kerosakan dalam tempoh masa membaiki kecacatan

-menuntut bayaran akhir

Perunding-Perunding

-pemeriksaan terhadap semua siste supaya semuanya berjalan dengan baik

Klien/Pengurus Projek

-menyelaras aktiviti-aktiviti penggunaan dan senggaraan

-pembayaran tuntutan

Jurukur Bahan

-penilai interim dan akaun akhir

Pengurus Harta

-mengurus hal-hal penjualan,sewaan dan senggaraan

Peguam

-periahal persetujuan hal beli

Pihak Berkuasa Tempatan

-mengeluarkan sijil kelulusan penduduk

Industrial construction

Industrial construction, though a relatively small part of the entire construction industry, is a very important component. Owners of these projects are usually large, for-profit, industrial corporations. These corporations can be found in such industries as medicine, petroleum, chemical, power generation, manufacturing, etc. Processes in these industries require highly specialized expertise in planning, design, and construction. As in building and heavy/highway construction, this type of construction requires a team of individuals to ensure a successful project.

Procurement

Procurement describes the merging of activities undertaken by the client to obtain a building. There are many different methods of construction procurement; however the three most common types of procurement are:
1.Traditional (Design-bid-build)
2.Management Contracting
3.Design & build1.TRADITIONAL


This is the most common method of construction procurement and is well established and recognised. In this arrangement, the architect or engineer acts as the project coordinator. His or her role is to design the works, prepare the specifications and produce construction drawings, administer the contract, tender the works, and manage the works from inception to completion. There are direct contractual links between the architect's client and the main contractor. Any subcontractor will have a direct contractual relationship with the main contractor. it is a stipulated price contract type of method.here, design risk is allocated to owner and cost risk is allocated to contractor


2.MANAGEMENT PROCUREMENT SYSTEM

In this arrangement the client plays an active role in the procurement system by entering into separate contracts with the designer (architect or engineer), the construction manager, and individual trade contractors. The client takes on the contractual role, while the construction or project manager provides the active role of managing the separate trade contracts, and ensuring that they all work smoothly and effectively together. Management procurement systems are often used to speed up the procurement processes, allow the client greater flexibility in design variation throughout the contract, the ability to appoint individual work contractors, separate contractual responsibility on each individual throughout the contract, and to provide greater client control.


3.DESIGN & BUILD

This approach has become more common in recent years and includes an entire completed package, including fixtures, fittings and equipment where necessary, to produce a completed fully functional building. In some cases, the Design and Build (D & B) package can also include finding the site, arranging funding and applying for all necessary statutory consents. The owner produces a list of requirements for a project, giving an overall view of the project's goals. Several D&B contractors present different ideas about how to accomplish these goals. The owner selects the ideas (s)he likes best and hires the appropriate contractor. Often, it is not just one contractor, but a consortium of several contractors working together. Once a contractor (or a consortium) has been hired, they begin building the first phase of the project. As they build phase 1, they design phase 2. This is in contrast to a design-bid-build contract, where the project is completely designed by the owner, then bid on, then completed. Kent Hansen, director of engineering for the National Asphalt Pavement Association (NAPA), pointed out that state departments of transportation (DOTs) usually use design build contracts as a way of getting projects done when states don't have the resources. In DOTs, design build contracts are usually used for very large projects.

Types of construction projects

In general, there are three types of construction:
-Building construction
-Heavy/highway construction
-Industrial construction
Each type of construction project requires a unique team to plan, design, construct, and maintain the project.